Truy cập

Hôm nay:
21
Hôm qua:
79
Tuần này:
770
Tháng này:
2431
Tất cả:
129134

Ý kiến thăm dò

TƯỢNG VĂN RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN XÃ ĐỢT I NĂM 2020

Ngày 03/03/2020 00:00:00

TƯỢNG VĂN RA QUÂN

Tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đợt một năm 2020.

5.jpg

Tượng văn là một xã thuộc vùng IV huyện Nông Cống, nơi có dòng sông Yên và tuyến đường tỉnh lộ chạy qua, bắt nguồn từ xã Thăng Bình chảy qua địa bàn gây khó khăn lớn trong công tác bảo vệ môi trường và khống chế các loại dịch bệnh của địa phương. Vì vậy trong những năm qua: Đảng ủy- HĐND-UBND-MTTQ đã có nhiều quyết sách, ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo đối với công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy nội lực của cộng đồng đối với công tác vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa những ảnh hưởng của dịch bệnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân, góp phần tạo cảnh quan Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND xã về việc tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Theo kế hoạch chiều chủ nhật ngày 01/3/2020, toàn xã đã đồng loạt ra quân làm VSMT với lực lượng tham gia là toàn dân, nòng cốt là hội viên Hội LHPH xã với các nội dung sau:

Tuyên truyền và vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường.

Làm cỏ, chắm dặm, cắt tỉa, bón phân, tưới tuyến đường hoa lựu chọn; Bổ sung hoa, cây cảnh, cây bóng mát các tuyến đường và trung tâm văn hóa của xã, thôn trường, trạm...

4.jpg

Nạo vét kênh mương nội đồng, hệ thống cống, rãnh thoát nước trong khu dân cư, thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp, quét dọn đường làng, ngõ xóm, trung tâm văn hóa các thôn.

Rà soát, thống kê và xử lý các hộ gia đình còn để tình trạng xả chất thải, nước thải, khí thải chăn nuôi ra nơi công cộng làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân; Đồng thời vận động nhân dân đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm nâng cao nhận thức trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và cương quyết xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm.

1.jpg

Kết quả sau một buổi chiều ra quân làm VSMT toàn xã đã làm cỏ, chắm dặm, cắt tỉa, bón phân, tưới cho 4.5 km tuyến đường hoa lựu chọn; Bổ sung nhiều loại hoa và hàng trăm cây cảnh, cây bóng mát các tuyến đường và trung tâm văn hóa của các thôn.

Nạo vét 10.000m kênh mương nội đồng và hàng ngàn mét hệ thống cống, rãnh thoát nước trong khu dân cư, thu gom được hơn một tấn rác thải trong sản xuất nông nghiệp, đường làng, ngõ xóm, trung tâm văn hóa các thôn được quét dọn sạch sẽ.

Nhắc nhở một hộ còn để tình trạng để nước thải trong chăn nuôi ra nơi công cộng không có hộ sản xuất kinh doanh vi phạm lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm .

Cộng tác viên

Nguyễn Văn Tiến

TƯỢNG VĂN RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN XÃ ĐỢT I NĂM 2020

Đăng lúc: 03/03/2020 00:00:00 (GMT+7)

TƯỢNG VĂN RA QUÂN

Tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đợt một năm 2020.

5.jpg

Tượng văn là một xã thuộc vùng IV huyện Nông Cống, nơi có dòng sông Yên và tuyến đường tỉnh lộ chạy qua, bắt nguồn từ xã Thăng Bình chảy qua địa bàn gây khó khăn lớn trong công tác bảo vệ môi trường và khống chế các loại dịch bệnh của địa phương. Vì vậy trong những năm qua: Đảng ủy- HĐND-UBND-MTTQ đã có nhiều quyết sách, ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo đối với công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy nội lực của cộng đồng đối với công tác vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa những ảnh hưởng của dịch bệnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân, góp phần tạo cảnh quan Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND xã về việc tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Theo kế hoạch chiều chủ nhật ngày 01/3/2020, toàn xã đã đồng loạt ra quân làm VSMT với lực lượng tham gia là toàn dân, nòng cốt là hội viên Hội LHPH xã với các nội dung sau:

Tuyên truyền và vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường.

Làm cỏ, chắm dặm, cắt tỉa, bón phân, tưới tuyến đường hoa lựu chọn; Bổ sung hoa, cây cảnh, cây bóng mát các tuyến đường và trung tâm văn hóa của xã, thôn trường, trạm...

4.jpg

Nạo vét kênh mương nội đồng, hệ thống cống, rãnh thoát nước trong khu dân cư, thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp, quét dọn đường làng, ngõ xóm, trung tâm văn hóa các thôn.

Rà soát, thống kê và xử lý các hộ gia đình còn để tình trạng xả chất thải, nước thải, khí thải chăn nuôi ra nơi công cộng làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân; Đồng thời vận động nhân dân đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm nâng cao nhận thức trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và cương quyết xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm.

1.jpg

Kết quả sau một buổi chiều ra quân làm VSMT toàn xã đã làm cỏ, chắm dặm, cắt tỉa, bón phân, tưới cho 4.5 km tuyến đường hoa lựu chọn; Bổ sung nhiều loại hoa và hàng trăm cây cảnh, cây bóng mát các tuyến đường và trung tâm văn hóa của các thôn.

Nạo vét 10.000m kênh mương nội đồng và hàng ngàn mét hệ thống cống, rãnh thoát nước trong khu dân cư, thu gom được hơn một tấn rác thải trong sản xuất nông nghiệp, đường làng, ngõ xóm, trung tâm văn hóa các thôn được quét dọn sạch sẽ.

Nhắc nhở một hộ còn để tình trạng để nước thải trong chăn nuôi ra nơi công cộng không có hộ sản xuất kinh doanh vi phạm lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm .

Cộng tác viên

Nguyễn Văn Tiến