Truy cập

Hôm nay:
2
Hôm qua:
148
Tuần này:
405
Tháng này:
1042
Tất cả:
135075

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
176Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ1.002305Người có công2
177Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần1.002271.000.00.00.H56Người có công2
178Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần1.002252.000.00.00.H56Người có công2
179Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi1.003337.000.00.00.H56Người có công2
180Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ2.001382.000.00.00.H56Người có công2
181Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa1.001120.000.00.00.H56Văn hóa cơ sở2
182Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm1.000954.000.00.00.H56Văn hóa cơ sở2
183Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản1.005440.000.00.00.H56Thư viện2
184giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810Giáo dục và đào tạo2
185Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485Giáo dục và đào tạo2
186Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443Giáo dục và đào tạo2
187Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004492Giáo dục và đào tạo2
188Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học1.004441Giáo dục và đào tạo2
189Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Phòng chống tội phạm xã hội2
190Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1..003521Phòng chống tội phạm xã hội2
191Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Phòng chống tội phạm xã hội2
192Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên2.002080Hòa giải cơ sở2
193Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã)2.000930Hòa giải cơ sở2
194Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải2.000333Hòa giải cơ sở2
195Thủ tục công nhận hòa giải viên2.000373Hòa giải cơ sở2
196Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải2.000424Hòa giải cơ sở2
197Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật2.001449Phổ biến giáo dục pháp luật2
198Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật2.001457Phổ biến giáo dục pháp luật2
199Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2.0012632
200Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi1.0030052